Příspěvek na cestu do práce. Přes úřady práce ?

30. srpna 2015 v 17:24 | Tocomnenapada
Úřady práce budou prý od příštího roku přispívat na dopravu lidem cestujícím za prací ?! Systém se připravuje, nebude ale plošný. Bude se týkat problémových míst s vysokou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních nabídek.

Zatím ale není jasné, jak vše bude fungovat. "Rozhodně ale nepůjde o plošné opatření. Týkat by se mělo jen oblastí, které se potýkají s nedostatkem pracovních míst," řekla ministryně Marksová. Jasné ale zatím není ani to, jak vysokou částku by úřady přispívaly. Je možné, že budeme lidem přispívat na dopravu či například ve spolupráci se zaměstnavateli budeme vypravovat autobusy.

Jak skvělé a objevné. Jen mi není moc jasné, proč vytvářet něco nového, když by možná šlo jen upravit stávající. Již dnes mají zaměstnavatelé, kteří mají např. svůj výrobní provoz umístněný v delší dojezdové vzdálenosti od městských aglomerací, ze kterých mají velký počet zaměstnanců, možnost zaměstnancům přispívat na dopravu do/ze zaměstnání.

Pro daňovou uznatelnost tohoto nákladu (výdaje) dle zákona o daních příjmů (ZPD) platí v tomto případě následující obecné podmínky:
- je nesporné, že výdaje (náklady) na dopravu na straně zaměstnavatele vznikly
- tyto výdaje (náklady) vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů
- výdaje (náklady) jsou zaznamenány v účetnictví podnikatelského subjektu (příp. daňové evidenci).
Zákon O daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 říká, že "práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak", jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zákon tímto ustanovením dává možnost podnikatelským subjektům přispívat či plně hradit zaměstnancům i cestovní náklady spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání a uplatnit je jako daňově účinný náklad (výdaj).

Ovšem právo na částečné či úplné hrazení těchto nákladů musí být zakotveno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele či v pracovní či jiné smlouvě. Zákon o daních z příjmů v této souvislosti neřeší, jakým způsobem musí být doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání uskutečňována. Zaměstnavatelé tak mají řadu možností, jak dopravu zajistit, například:
- využívání dopravních prostředků ve vlastnictví zaměstnavatele
- dopravní prostředky smluvního přepravce
- prostředky hromadné dopravy.
Náklady na přepravu do/ze zaměstnaní tak lze zaměstnancům hradit jak peněžní formou (příplatek ke mzdě, proplácením jízdného), tak nepeněžní formou (zajištění dopravy interním nebo externím způsobem). Zajištění dopravy zaměstnanců smluvním přepravcem je poté velice vhodné zajistit písemnými smlouvami s externím subjektem.

Veškeré příspěvky zaměstnavatele, ať už v peněžní nebo nepeněžní podobě je ale nutné zdanit jako příjem ze závislé činnosti. Budou součástí jeho zdanitelné mzdy. Znamená to, že cena dopravy, jež se stane součástí hrubé mzdy (superhrubé mzdy), podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Logicky se tím zaměstnavateli o zaplacené pojistné zvýší i náklady na dopravu zaměstnanců.

Nebylo by jednodušší a efektivnější dopracovat stávající existující možnost a tuto otázku řešit na straně zaměstnavatele, případně řešit nějaké zvýhodnění pro podnikatele nebo živnostníka ( dopravce ), který by takovou přepravu zaměstnanců pro třeba i více zaměstnavatelů zajišťoval ?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama