Srpen 2015

Prezident ( ? ) bude finančně pomáhat Klokánkům

31. srpna 2015 v 14:19 | Tocomnenapada
Dnes jsem se necíleně dostal ke sledování přímého přenosu z briefingu našeho pana prezidenta. Půl hodiny povídání a pár minut Ovčáčkem "řízeného diskutování".
Zaujal mě nápad prezidenta na pomoc Fondu ohrožených dětí-Klokánkům. Situace kolem Klokánků je moc smutná a téma to je zrovna hodně populární. Vláda se k problému financování a dluhů Klokánků staví zády a málokdo se v tom dokáže správně zorientovat. Špatné hospodaření fondu nebo špatné vládnutí našich "vyvolených"? Myslím, že ve výsledku to vyjde nastejno. Trpět budou ty děti.
Najednou se objeví bohatý "rek", princeznu políbí a ……. Ne tak ne. Bohatý se do toho sice vložil , ale pohádka to není. Realita. Asi dobré srdce. Či v tom můžeme hledat něco jiného ? A kdo to vlastně je ten člověk ? Jak se jmenuje ? Kde žije ? Žádná tiskovka , žádné focení s dětmi ………
A dnes se z médií přítomných na prezidentském briefingu dozvídám, že pan prezident se taky rozhodl ku pomoci. Proč zrovna Klokánkům a zrovna teď ? No nic, může pomoci , tak pomáhá. Ale proč finanční pomoc půjde z Fondu na snížení státního dluhu ? Vždycky jsem se domníval, že takový specifický , velice úzce zaměřený fond s jasným a jediným cílem , bude plnit , to dostal do vínku. A ejhle , ekonomika roste , státní dluh už tak netáhne. Klokánky ( tedy nešťastné děti ) je to pravé. Proč tedy neupravit zásady pro fungování a činnost fondu ? Správní rada bude pro a ten kdo tam čirou náhodou přispěl ? A kdo tam vlastně přispěl ? Kdo by chtěl být na pranýři jako nelida ?
Tak do toho Fonde na snížení státního dluhu nebo snad Fondu na snížení dluhů Klokánků ?
A mohl bych pane prezidente podat návrh na podporu organizace , která se stará o postižené občany a finančně na tom není úplně skvěle, z prostředků Fondu na snížení státního dluhu ? Jsou fakt dobří a peněz mají fakt málo !
Bude se tvořit pořadník čekatelů na podporu nebo bude rozhodovat správní rada fondu na základě nikdy nepublikovaných kriterií ? V každém případě mám kandidáta , který by si pomoc zasloužil. Kdo na hradě přijme můj návrh ?

Příspěvek na cestu do práce. Přes úřady práce ?

30. srpna 2015 v 17:24 | Tocomnenapada
Úřady práce budou prý od příštího roku přispívat na dopravu lidem cestujícím za prací ?! Systém se připravuje, nebude ale plošný. Bude se týkat problémových míst s vysokou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních nabídek.

Zatím ale není jasné, jak vše bude fungovat. "Rozhodně ale nepůjde o plošné opatření. Týkat by se mělo jen oblastí, které se potýkají s nedostatkem pracovních míst," řekla ministryně Marksová. Jasné ale zatím není ani to, jak vysokou částku by úřady přispívaly. Je možné, že budeme lidem přispívat na dopravu či například ve spolupráci se zaměstnavateli budeme vypravovat autobusy.

Jak skvělé a objevné. Jen mi není moc jasné, proč vytvářet něco nového, když by možná šlo jen upravit stávající. Již dnes mají zaměstnavatelé, kteří mají např. svůj výrobní provoz umístněný v delší dojezdové vzdálenosti od městských aglomerací, ze kterých mají velký počet zaměstnanců, možnost zaměstnancům přispívat na dopravu do/ze zaměstnání.

Pro daňovou uznatelnost tohoto nákladu (výdaje) dle zákona o daních příjmů (ZPD) platí v tomto případě následující obecné podmínky:
- je nesporné, že výdaje (náklady) na dopravu na straně zaměstnavatele vznikly
- tyto výdaje (náklady) vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů
- výdaje (náklady) jsou zaznamenány v účetnictví podnikatelského subjektu (příp. daňové evidenci).
Zákon O daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 říká, že "práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak", jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zákon tímto ustanovením dává možnost podnikatelským subjektům přispívat či plně hradit zaměstnancům i cestovní náklady spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání a uplatnit je jako daňově účinný náklad (výdaj).

Ovšem právo na částečné či úplné hrazení těchto nákladů musí být zakotveno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele či v pracovní či jiné smlouvě. Zákon o daních z příjmů v této souvislosti neřeší, jakým způsobem musí být doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání uskutečňována. Zaměstnavatelé tak mají řadu možností, jak dopravu zajistit, například:
- využívání dopravních prostředků ve vlastnictví zaměstnavatele
- dopravní prostředky smluvního přepravce
- prostředky hromadné dopravy.
Náklady na přepravu do/ze zaměstnaní tak lze zaměstnancům hradit jak peněžní formou (příplatek ke mzdě, proplácením jízdného), tak nepeněžní formou (zajištění dopravy interním nebo externím způsobem). Zajištění dopravy zaměstnanců smluvním přepravcem je poté velice vhodné zajistit písemnými smlouvami s externím subjektem.

Veškeré příspěvky zaměstnavatele, ať už v peněžní nebo nepeněžní podobě je ale nutné zdanit jako příjem ze závislé činnosti. Budou součástí jeho zdanitelné mzdy. Znamená to, že cena dopravy, jež se stane součástí hrubé mzdy (superhrubé mzdy), podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Logicky se tím zaměstnavateli o zaplacené pojistné zvýší i náklady na dopravu zaměstnanců.

Nebylo by jednodušší a efektivnější dopracovat stávající existující možnost a tuto otázku řešit na straně zaměstnavatele, případně řešit nějaké zvýhodnění pro podnikatele nebo živnostníka ( dopravce ), který by takovou přepravu zaměstnanců pro třeba i více zaměstnavatelů zajišťoval ?

Fašizující tendence v české společnosti, říká premiér

28. srpna 2015 v 11:41 | Tocomnenapada
Hledal jsem v literatuře definice fašismu a v hlavě si to ssrovnával s vyjádřením opana premiéra.
Fašismus je definován například jako "způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství, o národním potupení, o tom, že se národ stal obětí, a kompenzačními kulty sjednocení, síly a ryzosti, v nichž masová politická strana složená z militantních nacionalistů nepříliš spokojeně, ovšem výkonně spolupracující s tradičními elitami, opouští demokratické svobody a za pomoci spásného násilí a bez jakýchkoli etických nebo zákonných omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi ".
Dočetl jsem se také , že "nálepka fašismu je to samé jako svého času stigmatizující nálepka "třídní nepřítel" či "nepřítel lidu". Je to úspěšná metoda, kterou se dá oponent srazit k zemi, zacpat mu ústa, přivolat na něho represe a podle potřeby to v médiích zveřejňovat. "
Našel jsem i jinou definici fašismu : " Slovo fašismus pochází z italského výrazu fascio, což znamená svazek prutů. Fašismus spolu s komunismem byly dvě výrazné ideologie ovlivňující státy v meziválečném období. Cílem fašistických organizací je totalitní diktatura a silný stát."
"Každý, kdo se dívá kolem sebe a čte věci, které se objevují nejen na internetu, vidí, že tendence fašizace tady jsou," prohlásil premiér v souvislosti se situací kolem uprchlické invaze. Taky se snažím dívat kolem sebe a čtu internet. To tedy "fašizuje " celá Evropa. Ale kde je hranice mezi fašistickými tendencemi a obavami ( jedno ať oprávněnými nebo ne ) o vlastní uznávané hodnoty a vlastní bezpečí ? Kde je hrabice mezi "politickými výkřiky" , populismem a třeba vlastní zkušeností ? Komu pak má člověk věřit ? Má se bát nebo pozvat "běženecké turisty " , aby si nabili telefony a připojili se na místní wifinu ? Má vítězit strach z neznámého nebo vstřícnost z neznalosti ? Nebo je to všechno úplně jinak ?
V poslední době mě zaujaly některé články a sdělení těch , kteří " zažili". Nevím zda je to od nich populismus nebo snaha o pomoc druhým se zorientovat. A měli bychom zážitky bývalých vojáků z Afganistánu a dalších zemí považovat za fašizující tendence ?
Se zájmem jsem si přečetl například i článek pod titulkem " Zavřete hranice, chraňte své ženy. Muž, který léčil muslimské delikventy, promlouvá o ošklivých stránkách islámu. Ale říká: Mám rád všechny lidi a chci, aby byli svobodní" . Rozhovor s dětským psychologem žijícím v Kodani , který působil jako terapeut ve věznici pro mladistvé delikventy ve věku od 12 do 17 let, sedmdesát procent z nich z muslimského prostředí. Osvědčené terapie nepřinášely žádné výsledky. " Chtěl jsem z toho důvodu vymyslet novou metodu pro jejich léčbu, musel jsem proto pochopit jejich kulturu a náboženství, abych jim mohl pomoci. Našel jsem rozdíly, které tu jsou - když pracujete jako psycholog, je potřeba těmto věcem rozumět. " říká v úvodu rozhovoru. A jak rozdíly vidí ? Hněv, sebevědomí, zodpovědnost, tolerance.
A jsou ty rozdíly zásadní pro vzájemné pochopení a začlenění ? A je tahle zkušenost fašizující tendencí ? Těžko někomu podsouvat jakýkoliv názor a pohled. Zkuste si rozhovor přečíst a zaujmout "vlastní pozici" .
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zavrete-hranice-chrante-sve-zeny-Muz-ktery-lecil-muslimske-delikventy-promlouva-o-osklivych-strankach-islamu-Ale-rika-Mam-rad-vsechny-lidi-a-chci-aby-byli-svobodni-378835

Ty bláho – vládní prošetřovatel

27. srpna 2015 v 18:32 | Tocomnenapada
A sakra. Nepodpora , která plyne z nekomunikace jako vysvětlení v ANO. A teď zase Prošetřovatel . Co to je ? Taky jste to četli ? Prošetřovatelem na vládě bude Kněžínek. Dienstbierův náměstek bude řešit i podezření týkající se premiéra.
To má být " vládní GIBS "? Jak bude fungovat ? Kde bude taková " pracovní pozice " začleněná ? Bude podléhat ministru spravedlnosti nebo vnitra ? To je asi blbost. Bude pod premiérem ? Blbost. Bude se zpovídat přesedovi horní nebo dolní komory parlamentu ? Asi blbost. Bude součástí nezávislé justice ? A proč by pak takové nezávislé místo v uvnitř nezávislých zřizovali ?
Možná bude ze " systému" úplně vyčleněný "PROŠETŘOVATEL" . No ale co potom udělá s výsledky svého prošetřování ? Postoupí je nezávislému soudu ? A kde je policie ? Tak to asi nebude. Možná zřídíme "nezávislou vyšetřovací komisi" , která bude dohlížet na postup přešetřovatele . Ale kdo by v ní měl zasedat ? A co ona udělá s výsledky přešetřování ? A to je vlastně jedno. Prostě přešetřovatel přešetří a něco " z něj vypadne ". Pak někdo ( a je vpravdě úplně fuk kdo ) rozhodne , jak s tím naložit dál. Možná se podá trestní oznámení a nastoupí Policie . Fajn , ušetříme, protože Policie už to bude mít "předžvýkané" a její práce už bude "brnkačka". A když se ten "někdo" rozhodne , že se nejedná o trestný ale jen zavrženíhodný čin nebo hoooodně velký přestupek nebo třeba jednání v rozporu se slušným chováním či dobrými mravy ? Co se pak stane ? Dostane viník od " toho někoho " domácí vězení nebo bude 100krát opisovat "kodex politika" ?
Měl bych být klidnější.
Vím, že existuje prošetřovatel. Sice nevím co to znamená, ale hezky to zní.
Vím , že z logiky věci se musí objevit postup podle něhož bude prošetřovatel jednat a fungovat. Sice nevím kdo ho vytvoří a bude sledovat jeho doržování , ale určitě to vznikne.
Vím , že musí být někdo , kdo bude vyhodnocovat výsledky práce prošetřovatele a navrhovat pochavly či postihy viníků. Sice nevím , kdo ten někdo bude , kdo ho jmenuje či sestaví ,kdo ho bude kontrolovat a v případě problémů ho dovolá , ale to jsou teď zbytečné starosti.
Nestačí mi snad , že máme prošetřovatele ? Nestačí mi snad , že vláda ukazuje lidu pevnou ruku ? Prostě jakékoliv podezření ( nebo co to vlastně bude ten pán přešetřovat ) bude nepochybně v rámci časových a jiných možností právě utvořené pozice PŘEŠETŘENO.
Opravdu nevím , co to ten prošetřovatel vlastně znamená ? Být ve vládě prostě není legrace. A teď už ani úředník nebude v klidu. Všichni "nahoře " třeste se, PROŠETŘOVATEL přichází !

Všude se něco děje

27. srpna 2015 v 18:32 | Tocomnenapada
Všude se něco děje. Evropa si neví rady s migranty. Asi se zase budou stavět ploty a zdi. Vypadá to , že si zase postojíme na hranicích při čekání na kontrolu.
Islámský stát se taky snaží zrušit cestování. Za chvíli už nikdo nebude chtít nikam létat či jezdit. Možná snad jedn uprchlící budou pořád opouštět země, kam se my nebudeme ze strachu moct podívat. Aspoň nám budou moci vyprávět jak to tam vypadá. A třeba s sebou přivezou i nějakou fotku či video na mobilech, které mají všichni ty chytré.
Ale možná nám bude stačit zajet do Teplic či podobné lokality a nasát atmosféru cizích zemí. Bude to lacinější a za chvíli budeme zase doma.
Jsou země , kde nemají pořádně co jíst. Jsou země , kde nemají dost pitné vody. Jsou země , kde rozjíždějí potraviny bagrem a prádlo se chystají prát jen v tekoucí vodě. Jídlo od "cizích" nechtějí a chemii v pracích prášcích ať si nechají tam , kde ten hnus vyrábějí. A nemají tam náhodou lidi taky hlad ? Jsou situace, kdy jiný názor se nepřipouští ale i trestá.
Ale všude se musí něco dít , co se předkládá k diskusi. Moc se mí líbí aktivita Ljudmily Stebenkové, moskevské zastupitelky za Jednotné Rusko , kterou náš tisk prezentuje pod titulkem "Zvrácenost, neřest a vyšinuté orgie." A co myslíte, že jsou ty příšerné orgie ? Nazí lidé na pláži - nudismus. "Vždyť naše děti musíme chránit před starými nahými chlupatými perverty" , nese se kampaní zastupitelky. Ještě to už je pro nás tady minulostí !
A co kromě uprchlíků řešíme u nás ? Podíváte-li se kolem sebe , jsou to samé velice důležité a strategické záležitosti ". Hrad se chystá do Číny , možná tam mají ten (ne)existující Peroutkův článek . Vláda se snaží rozpustit peníze z oživení ekonomiky , dokud to mají v ruce.
A nejvíc práce asi má ministr financí , velkopodnikatel a generální ředitel ANO. Jak podpřit nepodpořitelné ? Jak řešit rozumně neřešitelné ? Jak udělat z vyslovení nedůvěry legrační záležitost party popletených nechápajících "strýců a tetek" ? Jak přesvědčit lid , že černá je bílá ?
Muž na svém místě ?! Kdo z vás to umí ? Nebo kdo z vás to má , jak už se tu dlouho traduje ?
Ale co ,hlavně když budeme komunikovat a komunikovat a komunikovat ……… Někteří se v tom ztratí , některé to unaví , někteří budou napraveni, někteří ………… A co děti ? Mají si kde hrát ?
Všude se něco děje

Nepodpora není nedůvěra

27. srpna 2015 v 18:31 | Tocomnenapada
Přátelé, co je to stále za hrátky. Nejdřív 24 srpna je rozhodnutí, už 25. srpna "slovíčkaříme". A to není ANO plné politiků, ale těch kteří to dělají "jinak" .
KRNDA , tedy paní pražská promátorka, má problém. Ale vlastně to není problém, to je pouze nepochopení těch v jejím okolí. Nepochopení nebo nedostatek poslušnosti ? To je potřeba prověřit a napravit !
Problém to bude , pokud nebo až šéf uzná. Odvolat primátorku Prahy " z donucení" ? Za žádnou cenu. Jak si může firma Praha dovolit dovolit samostatně myslet a rozhodovat ? A k tomu ještě prezentovat na veřejnosti vlastní neodsouhlasené názory ?
"Klub pražských zastupitelů hnutí ANO vyjádřil primátorce nepodporu a pražské předsednictvo se s tím ztotožnilo. Myslím, že je to problém komunikace mezi primátorkou, zastupiteli a pražskou organizací hnutí, který se vysvětlí , "sdělil Babiš. Tak jak , pane generální řediteli ANO ?
Vydržte , pobočka Praha to tak nemyslela a vše se v dobré obrátí.
Tak uvidíme , jaké bude nakonec zdůvodnění výsledku jednání o vhodnosti Krnáčové v čele Prahy na úrovni pražské organizace a po zásahu vrchního velitele. Vsadil bych si na to, že teď to bylo nedorozumění a následná řízená komunikace vše nastaví do správného směru . Určitě to ti novináři špatně pochopili . Nic se přece něděje. A co když nastal šum v překladu mezi dvěma jazyky ?
Je mi líto všech účastníků této operace, zejména pak paní primátorky. Nemá už to nadlouho. Jen ten důvod bude "inteligentní", promyšlený a veřejnosti podle správných zásad marketingu naservírovaný.
Jak dlouho paní primátorko ?

Kázeň řidičů na českých silnicích

27. srpna 2015 v 18:30 | Tocomnenapada
Ministr Ťok chce vrátit kázeň na české silnice, dočetl jsem se v novinách. Zavede tvrdé pokuty a častější měření radarem, pokračuje titulek. Konečně, říkám si a hned hltám další text.
Zdůvodnění pan ministra : "Je potřeba s takovými věcmi občas přicházet, aby se řidičům připomnělo, co se od nich chce," mi vyznívá minimálně zvláštně, nepoužiji -li slovo trefnější. A to i přesto, že s potřebou zásahu do "provozu" na českých silnicích plně souhlasím.
Jen mám pocit, že se pan ministr nechává unést davem a uvažované postihy míří jen na část problému na našich silnicích. Ten kdo jezdí po dálnicích a rychlostních silnicích ví, o čem je řeč.
Pan ministr hodlá "přivřít přívod vzduchu" především těm neposlušným řidičům, kteří překračují povolenou rychlost, tedy jezdí rychle. A co ti co jezdí nepřiměřeně pomalu, brzdí a ohrožují provoz na silnicích? Který z nesvátečních řidičů se s nimi ještě nesetkal? Těžko takového najít. Osobně si takové "nepiráty silnic" pojmenovávám školitelé. Ano, pro mě jsou to úplně stejní školitelé jak " vytlačovači". Nevím, kteří z nich jsou z dlouhodobějšího pohledu pro ostatní řidiče nebezpečnější. Školitel louda jezdí zásadně v levém ( rychlém ) pruhu na dálnici a uprostřed vozovky na ostatních cestách. Stodvacítka je maximální rychlostí, kterou dosahuje málokterý z takových "pedagogů". Není snad tohle taky porušování předpisů? Podle mého nepochybně ano. Vždyť snad nejzákladnějším pravidlem je jízda vpravo. Takže omezování o ohrožování ostatních účastníků provozu je až další v pořadí. Ovšem závažnější skutečností.
A co na to zákon? A co na to Policie ? A co na to statistika ? Kolik dopravních nehod mělo za příčinu takového troubu , co jezdí z jeho pohledu jedině správně ? Nebylo by fajn pane ministře se problémem provozu na českých silnicích zabývat tak nějak komplexněji ? Nebylo by správné trestat tedy i ty ostatní, kteří nepřinášejí tak hodně "veřejných bodů " ?

Uprchlíci ano či ne ?

27. srpna 2015 v 18:29 | Tocomnenapada
Imigrace, uprchlíci, běženci, lidská práva, solidarita, splácení druhým, lidskost…….. To vše se sbíhá v jenom jediném, živém a stále živeném tématu s "pracovním " názvem uprchlická krize. Zmítám se v tom a mám pocit, že asi nemám úplně jasný pohled na tuto novou skutečnost. Jsou chudáci oni nebo se jimi staneme za chvíli my ? Okolo sebe slyším obojí. Netroufám si na nějaké odborné rozbory a komentáře. V "běžném životě" jsou taky situace, kdy je něčeho příliš a obyčejného člověka to pak trápí. To máte jako onehdy s mravenci. Do jakých situací a nálad mě přiváděli. Možná , že i díky mravencům se mi "rozsvítí" a začnu chápat věci podstatně složitější.

A teď ten " mravenčí " příběh.

Stejně jako jindy jsem seděl doma u počítače a tu vedle na stole objevil mravenec. Ano, tem malý pracovitý, milý, neškodný a docela hezký tvoreček. Se zalíbením ho pozoruji a dávám pozor, abych ho nezamáčknul. Příjemné rozptýlení. Loučím se s mizejícím mravenečkem.
Za pár hodin si můj teď už skoro kamarád přivedl tři kamarády. Míhali se po stole, hledali asi něco k sebrání. Po mně tu určitě nějaké drobeček najdete. Tak si ho odneste a už mi dejte pokoj. Když jste tady, musím dávat pozor , abych vám kluci neublížil. Sakra, odvádí mě to od mojí práce. Proběhli se a zase zmizeli.
Druhý den už dorazila skupinka. A to už běhali nejen kolem mě po stole, ale kontrolovali celý pokoj. Trochu mě to rozladilo, ale co naplat. Vždyť mají chudáci hlad a mě to nic neudělá. Koneckonců prostor tu máme všichni.
Časem mravenci začali vodit i daleké příbuzenstvo a to už mi začalo vadit. Tak dost. Jakmile mě začínáte omezovat a ohrožovat, pak musím něco udělat. Sice s vámi cítím, ale já jsem tu taky a buď to budete respektovat, nebo se vydejte jinam. Tady už jde o moje vlastní já, o moji bezpečnost a nervy. Kam se podívám, tam je mravenec. Lezou mi do skříní do jídla, na stůl, lezou prostě všude. A protože je jich hodně, je jim jedno co si o tom myslím.
Začal jsem konat. Pokusil jsem se objevit všechny cesty, kudy se ke mně dostávají. Zdánlivě to nebylo nic těžkého, protože řady pochodujících mravenců se nedaly přehlédnout. Všechna ta vstupní místa jsem do jednoho ucpal. A bude klid, naivně jsem si myslel.
Po několika dnech a opakovaných pokusech zastavit příliv mravenců jsem to vzdal. Nebudu už tvorem humánním, už to nezvládám organizačně, technicky ale ani psychicky. Navštívil jsem jeden z velkoobchodů a pořídil zaručený prostředek na hubení mravenců. A jak jinak? Nasypal jsem prášek všude !
A opravdu byl pár dnů klid. Ovšem jen těch pár dnů. A jsou tu zase. Dorazili od sousedů a řeknu vám, opravdu nevím kudy. Dobře, i na to seurčitě řešení. Začal jsem obíhat sousedy a chtěl dohodnout společné radikální řešení. Když budeme držet spolu a pořebná opatření uděláme všichni, mravenci určitě minimálně zamíří jinam. V jednotě je sice síla, ale to se nám v domě nepovedlo. Nebyli jsme zajedno, očista se nekonala. A mravenci proudili dál. A je jich čím dál víc.
Co teď? Musím utěsnit, uzavřít, totálně znepřístupnit , zazdít nebo ještě něco víc udělat se svým bytem. Něco udělat musím !

Zatracení pracovití mravenci .